Evidencia pracovného času v SORTIO

Aplikácia na evidenciu času vám umožní zaznamenávať čas, ktorý ste strávili nad jednotlivými úlohami a projektami. Získate tak prehľad o celkovej efektivite vašej práce a rentabilite projektov, na ktorých pracujete.
 


PREHĽAD O ODPRACOVANOM ČASE

Chcete zvýšiť efektivitu práce? Začnite evidovať odpracovaný čas.

Okrem dĺžky času môžete zaznamenať aj ďalšie užitočné informácie — popis práce, kategóriu či hodnotu stráveného času. Zaznamenané údaje budete môcť využiť pri následnom vyhodnocovaní práce.

Pracovný čas

Pridať pracovný čas

RÝCHLE ZAZNAMENANIE ČASU

Čas si odteraz môžete zaznamenať ešte rýchlejšie — v ďalších SORTIO aplikáciách.

Pracovný čas si môžete rýchlo a jednoducho zaznamenať aj pri odklikávaní úloh v kalendári, v zozname úloh, alebo v konkrétnom projekte.


PREHĽAD O RENTABILITE PROJEKTU

Udržujte prehľad o rentabilite realizovaných projektov.

Pri jednotlivých projektoch vám evidencia pracovného času poskytne reálnu predstavu o rentabilite vynaloženej práce. V reálnom čase tak budete vedieť, ako efektívne projekt realizujete.

Čas odpracovaný na projekte

Prehľad pracovného času

MESAČNÝ REPORT

Jedným pohľadom získate prehľad o výkone celého vášho tímu.

Odteraz budete mať prehľad o odpracovanom čase celého vášho tímu. Dozviete sa, koľko času ten-ktorý člen vášho tímu odpracoval v jednotlivých dňoch a koľko spolu za celý mesiac. Kliknutím na konkrétny deň si navyše zobrazíte detaily odpracovaného času vybraného dňa.


Evidencia pracovného času a ďalšie SORTIO aplikácie pre celú vašu firmu.

SORTIO je viac ako nástroj na evidenciu pracovného času — SORTIO je systém na riadenie chodu celej vašej firmy. Emaily, obchody, projekty, kontakty, úlohy, poznámky, faktúry, evidencia času a ďalšie aplikácie, ktoré môžete používať bez obmedzení.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo Spustiť demo