Pre médiá

Materiály umiestnené na tejto stránke (Pre médiá) môžete voľne používať v článkoch a príspevkoch týkajúcich sa SORTIO. Ak máte záujem o ďalšie materiály, kontaktujte nás prosím.

 
SORTIO je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o. s registračným číslom OZ 243238. Ak máte pochybnosti o jej použití, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.