Projektový manažment v SORTIO

Aplikácia Projektový manažment vám umožní evidovať projekty a riadiť celý ich priebeh — uchovávať dôležité informácie, plánovať úlohy, evidovať čas a komunikovať s klientami. Všetko pod jednou strechou — v SORTIO.
 


RÝCHLY PREHĽAD

Udržujte prehľad nad realizovanými projektami.

V prehľadnom zozname uvidíte všetky projekty, na ktorých práve pracujete. Okrem základných údajov uvidíte aj to, koľko dní máte na dokončenie projektu, kedy došlo v projekte k poslednej zmene, prípadne či sú v projekte zmeškané úlohy, ktorým by ste mali venovať pozornosť.

Zoznam projektov

Prehľad projektu

DETAILNÝ POHĽAD

V priebehu pár sekúnd získate ucelený obraz o celom projekte.

Logicky usporiadaný úvodný prehľad projektu vám pripomenie všetky dôležité informácie. Za pár sekúnd získate predstavu o tom, kto na projekte pracuje, v akom stave sa projekt nachádza, aká komunikácia v projekte prebehla či aké úlohy na vás čakajú.

Okrem rýchleho prehľadu môžete využiť aj podrobnú aktivitu


PROJEKTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Kompletnú projektovú komunikáciu budete mať odteraz na dosah.

Základom každého projektu je komunikácia. Aby ste viac nemuseli dohľadávať konkrétny email, všetky prijaté i odoslané správy sú uložené priamo v projekte a dostupné vždy, keď to budete potrebovať. Pre maximálny komfort pri práci môžete používať rovnaké funkcie, ako v aplikácii Emaily.

Prečítajte si o aplikácii emaily

Projektová komunikácia

Plánovanie projektových úloh

PROJEKTOVÉ ÚLOHY   Nové

Vďaka zoznamu úloh viac nezabudnete na dôležitú úlohu.

V projekte si môžete plánovať úlohy pre vás a vašich kolegov. Naplánované úlohy si môžete prezerať v prehľadnom zozname úloh alebo v projektovom kalendári. A aby ste nezabudli na dôležitý úkon alebo stretnutie, úlohy pridané v projekte sa zobrazia aj vo vašom centrálnom kalendári.

Prečítajte si o možnostiach plánovača úloh
Pozrite sa, ako získate prehľad všetkých projektových úloh


POZNÁMKY

Projektovú dokumentáciu, podklady a súbory môžete odteraz uchovávať na jednom mieste.

Zmluvy, projektové špecifikácie či technické dokumentácie. Všetky dôležité súbory si môžete uchovávať priamo pri projekte, ktorého sa týkajú, a spätne sa k nim vrátiť vždy, keď to budete potrebovať.

Pozrite si, aké funkcie ponúkajú Zdieľané poznámky

Projektové poznámky

Záznamy zo stretnutí

TELEFONÁTY A STRETNUTIA

Poznačte si každý pracovný hovor a stretnutie.

Do poznámok si môžete zaznamenať dôležité informácie zo stretnutia alebo telefonického rozhovoru s klientom. Už nikdy nezabudnete na dôležité informácie, ktoré ste vy a vaši kolegovia pracujúci na projekte zaznamenali.

Ak potrebujete poznačiť stručné info, použite rýchly update


ODPRACOVANÝ ČAS

Evidujte odpracovaný čas a hľadajte spôsob, ako zvýšiť efektivitu vášho tímu.

Pri každom projekte si môžete zaznamenať, koľko času ste strávili pri plnení jednotlivých úloh. Zobrazený súčet hodín vám poskytne užitočnú informáciu o celkovom odpracovanom čase. Zaevidovaný čas sa zobrazí nielen v projekte, ale aj centrálnej evidencii času.

Pozrite sa na možnosti evidencie času

Evidovať projektový čas

Fakturovať projekt

FAKTURÁCIA PROJEKTU

Dokončili ste projekt? Na pár kliknutí môžete vystaviť a odoslať faktúru.

Posledným krokom pre úspešné ukončenie projektu je jeho fakturácia. Faktúru vystavíte jednoducho a intuitívne za pár sekúnd. Aby ste však na tento dôležitý krok nezabudli, aplikácia Projekty dohliadne na záverečné vyfakturovanie projektov. Ak budete chcieť projekt uzavrieť bez fakturácie, systém vás na to upozorní.
 
Pozrite sa, ako fungujú faktúry online


NASTAVENIE OPRÁVNENÍ   NOVÉ

Vy rozhodujete, ktoré projekty a informácie budú vaši kolegovia vidieť.

Pri každom projekte môžete nastaviť, kto bude mať oprávnenie vidieť ho. Môžete tak rozhodnúť, či budete projekt vidieť len vy, konkrétni používatelia, skupina používateľov alebo všetci.

Projektové oprávnenia

Zodpovedné osoby za projekt

PRÍSTUP PRE VEDENIE

Získajte totálnu kontrolu nad všetkými realizovanými projektami.

Manažovať viaceré, paralelne prebiehajúce projekty naraz je vďaka aplikácii výrazne jednoduchšie. Dokonalý prehľad o aktuálnom stave projektu, záznamy na časovej osi, reporty odpracovaných hodín, či sumár už zrealizovaných a plánovaných úloh — toto všetko vám umožní lepšie dohliadnuť na každý jeden projekt.


PRACUJTE ODKIAĽKOĽVEK

Projektový manažment na počítači, tablete alebo mobile.

Projekty môžete riadiť odkiaľkoľvek — na počítači, tablete alebo mobile. Nie je potrebné inštalovať žiadny dodatočný softvér — vystačíte si s vaším obľúbeným internetovým prehliadačom.

Manažujte projekty odkiaľkoľvek

Projektový manažment pre vás neustále vylepšujeme.

Toto sú 3 horúce novinky, ktoré sme pridali do aplikácie pre projektový manažment. Ak vás zaujímajú ďalšie novinky a vylepšenia, ktoré vydávame pravidelne každé 2 týždne, kliknite sem.


Projektový manažment a ďalšie SORTIO aplikácie pre celú vašu firmu.

SORTIO je viac ako nástroj na projektový manažment — SORTIO je systém na riadenie chodu celej vašej firmy. Emaily, obchody, projekty, kontakty, úlohy, poznámky, faktúry, evidencia času a ďalšie aplikácie, ktoré môžete používať bez obmedzení.

Vyskúšať na 30 dní zadarmo Spustiť demo