27. októbra 2016

Archivovať správu pre všetkých

Ak sú v konverzácii zapojení viacerí používatelia, budú o každej jej zmene vedieť. Nielenže im príde notifikačný email, ale správa sa zobrazí aj v ich Inboxe v SORTIO, kde ju budú musieť archivovať. Teraz ich však môžete odbremeniť — ak na správu zareagujete vy, môžete ju archivovať naraz pre všetkých používateľov kliknutím na tlačidlo Archivovať pre všetkých.

Archivovať pre všetkých