18. máj 2016

Denný, týždenný a mesačný prehľad kalendára

V kalendári odteraz môžete prepínať medzi denným, týždenným a mesačným prehľadom. Pre rýchle prepínanie môžete použiť aj klávesové skratky D (deň), W (týždeň) a M (mesiac).

Týždenný prehľad