24. októbra 2016

Hromadné zaradenie emailov v inboxe do projektu alebo obchodu

Ak máte v inboxe viac emailov, ktoré chcete zaradiť do konkrétneho projektu alebo obchodu, môžete ich doň zaradiť naraz. Stačí, ak v inboxe označíte konkrétne emaily a v menu Ďalšie akcie zvolíte možnosť Zaradiť do. V zobrazenom okne následne vyberte projekt alebo obchod, do ktorého chcete všetky označené emaily zaradiť a je to.

Zaradiť email do