24. októbra 2016

Jednoznačnejšie označenie zodpovednej osoby

Ak potrebujete vedieť, kto zodpovedá za konkrétny obchod alebo projekt, stačí rýchly pohľad na ikonu zobrazenú vedľa názvu obchodu alebo projektu. Ak z ikony nie je zrejmé, o koho sa jedná, podržte nad ňou na chvíľu kurzor. A ak chcete zmeniť zodpovednú osobu na inú, stačí na ikonu kliknúť a vybrať si zo zoznamu inú zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba obchodu