19. októbra 2016

Logo na faktúrach a objednávkach

Na faktúrach a objednávkach môžete odteraz zobraziť vaše vlastné logo. Logo si môžete nahrať v časti Nastavenia / Hlavné nastavenia. Logo sa bude zobrazovať na faktúrach a objednávkach. Logo sa tiež zobrazí v postrannom menu vľavo. 

Logo na faktúrach