20. júna 2017

Nadradený kontakt

V súvislosti s pridaním podpory viacerých typov kontaktov sme upravili a rozšírili logiku nadradených kontaktov.

Nadradeny Kontakt

Pokým v SORTIO existovali len dva základné typy kontaktov, osoby a firmy, mohli ste pri osobe zadať firmu, do ktorej táto patrí. Nakoľko dnes môžete vytvoriť ďalšie typy kontaktov, upravili a rozšírili sme túto funkciu.

Po novom môžete pri každom kontakte nastaviť Nadradený kontakt. Pri osobe môže byť nadradený kontakt firma, v ktorej osoba pôsobí. Nadradený kontakt však môžete nastaviť aj pri firme a každom ďalšom type kontaktu.

Vďaka tomuto nastaveniu tak dokážete vytvoriť aj komplexnejšie štruktúry kontaktov, napríklad takéto:

Struktura Kontaktov
  • Nemocnica je najvyššie v hierarchii a nebude mať žiadny nadradený kontakt
  • Každé z oddelení bude mať ako nadradený kontakt nemocnicu
  • Primár každého oddelenia bude mať ako nadradený kontakt svoje oddelenie. Keďže oddelenia spadajú pod nemocnicu, bude aj každý primár nepriamo zaradený pod nemocnicu.
  • Asistentka primára plastickej chirurgie bude mať nadradený kontakt primára oddelenia plastickej chirurgie. Keďže ten spadá pod svoje oddelenie a nepriamo aj nemocnicu, bude aj asistentka primára nepriamo zaradená pod oddelenie plastickej chirurgie a nemocnicu.
  • Riaditeľ nemocnice bude mať ako nadradený kontakt nemocnicu
  • Asistentka riaditeľa nemocnice bude mať ako nadradený kontakt riaditeľa nemocnice. Nakoľko má riaditeľ nadradený kontakt nemocnicu, bude aj asistentka nepriamo zaradená do nemocnice.