19. októbra 2016

Nastavenie farby tagov

Každý typ záznamu (email, obchod, projekt, poznámka...) môže používať vlastnú sadu tagov. Teraz môže mať navyše každý tag svoju vlastnú farbu, ktorá vám pomôže rýchlejšie rozlíšiť ten-ktorý tag. Farby tagov môžete zmeniť individuálne v nastaveniach každej aplikácie.

Farebné tagy