15. septembra 2016

Nastavenie povinných parametrov

Dodatočné parametre môžete pri kontaktoch, obchodoch a projektoch evidovať už veľmi dávno. Teraz však pribudla možnosť nastaviť u každého parametru to, či je tento povinne vyžadovaný.

Povinné parametre