15. septembra 2016

Nastavenie prístupových práv každého záznamu

Jednou z najzásadnejších zmien, na ktorých sme pracovali viac ako mesiac, je možnosť individuálne si nastaviť oprávnenia pre každú konverzáciu, poznámku, obchod, projekt a kontakt. Stačí, ak kliknete na tlačidlo s príznačnou ikonou a nastavíte záznamu potrebné oprávnenia.

Nastavenie prístupových práv 1
Nastavenie prístupových práv 2

Pre každý záznam môžete nastaviť ľubovolnú kombináciu týchto oprávnení:

  • Všetci používatelia
  • Skupina používateľov
  • Konkrétni používatelia

Pozor — oprávnenie sa nevzťahuje na používateľov s oprávnením vidieť všetky záznamy. Títo používatelia budú vidieť všetky záznamy bez rozdielu.