18. januára 2017

Nastavenie prístupových práv (viditeľnosti) pri používateľoch

U typických kontaktov je možné nastaviť viditeľnosť — tzn. ktorí používatelia môžu ten-ktorý kontakt vidieť. Vďaka tejto užitočnej funkcii si môžete svoje "privátne" kontakty uzamknúť pred ostatnými kolegami (používateľmi). Toto nastavenie však nebolo možné u kontaktov typu používateľ. Každý používateľ tak mohol vidieť údaje o každom svojom kolegovi (používateľovi), čo nemusí byť vždy žiadúce. V najnovšom update však prinášame možnosť nastaviť viditeľnosť aj pri kontaktoch typu používateľ. Pri každom používateľovi tak odteraz môžete nastaviť, ktorí používatelia budú môcť tento kontakt vidieť.

Nastavenie prístupových práv 1