15. júla 2016

Nové nastavenie: Používateľské skupiny

Pre rýchlejšiu prácu s väčším počtom používateľov môžete využiť nové nastavenie: Používateľské skupiny. V časti Nastavenia si môžete vytvoriť používateľskú skupinu, napr. Team A, do ktorej zaradíte konkrétnych používateľov. Následne, ak budete potrebovať do obchodu, projektu, emailu alebo poznámky pridať všetkých ľudí z Teamu A, nemusíte to robiť po jednom, ale budete si môcť pridať celý Team A naraz.   

Používateľské skupiny