20. júna 2017

Nové typy voliteľných polí

Pri kontaktoch, obchodoch a projektoch pribudli tri typy voliteľných polí, ktoré môžete odteraz používať — číslo, fáza a prepojený kontakt. 

Volitelne Pole Typu Cislo

Doposiaľ ste mohli pri kontaktoch, obchodoch a projektoch evidovať nasledujúce voliteľné polia (parametre):

  • Textové pole (1 riadok textu)
  • Textový blok (viac riadkov textu)
  • Dátum
  • Obrázok
  • Súbor
  • Rozbaľovacie menu (výber jednej možnosti z viacerých)
  • Zaškrtávacie políčka (výber viacerých možností)

Najnovší update prináša ďalšie typy polí, ktoré vám rozšíria možnosti použitia:

  • Číslo
  • Fáza
  • Prepojený kontakt

Číslo

Voliteľné pole Číslo vám umožní evidovať číselné hodnoty. Pri tomto parametri si môžete nastaviť menu (toto nastavenie je voliteľné) a počet desatinných miest, na ktoré sa má číselná hodnota zaokrúhľovať.

Nastavenia Volitelneho Pola Cislo

Fáza

Voliteľné pole Fáza vám umožní zaznamenať fázu alebo progres kontaktu, obchodu alebo projektu. Pri parametri si môžete vytvoriť ľubovolný počet fáz a nastaviť, či budete popri slovnom vyjadrení zobrazovať aj percentuálnu hodnotu aktuálnej fázy.

Volitelne Pole Faza

Potom, ako si voliteľné pole vytvoríte a priradíte ku kontaktu, obchodu alebo projektu, zobrazí sa toto formou grafického progres baru.

Faza Kontaktu

Prepojený kontakt

Ak ste u kontaktov, obchodov a projektov chceli poznačiť dôležitý kontakt, mohli ste na to použiť poznámku alebo voliteľné textové pole. Nový update vám odteraz umožní poznačiť si dôležitý kontakt priamo v špeciálnom voliteľnom poli. Na rozdiel od poznámky alebo textového poľa, kde by ste museli meno právne zapisovať, pri tomto type pola si môžete kontakt vybrať z databázy kontaktov (s našepkávaním). Navyše, pri nastavení tohto voliteľného pola si môžete zvoliť, aké typy kontaktov budete môcť použiť. Ak napríklad chcete prepájať len konktakty typu Osoba, stačí, ak v nastaveniach povolíte len tento typ kontaktu.

Prepojeny Kontakt