22. decembra 2016

Osoba zodpovedná za kontakt

Pri kontaktoch odteraz môžete (ale nemusíte) zvoliť osobu, ktorá bude za kontakt zodpovedná. Kontakty môžete následne podľa zodpovednej osoby filtrovať.

Osoba zodpovedná za kontakt