12. júla 2017

Začíname s nasadzovaním podpory Slovensko.digital

Aby ste sa o svojich klientoch dozvedeli čo najviac, prinášame do SORTIO podporu platformy slovensko.digital, vďaka ktorej sa dozviete základné údaje o vašich klientoch — dátum založenia, sídlo, IČ DPH či veľkosť organizácie. 

Slovensko Digital

Ak chcete podporu slovensko.digital využívať, stačí, ak si v nastaveniach Povolíte rozšírenie slovensko.digital.

Nastavenie Slovensko Digital

Od tohto momentu sa vám v detaile každého kontaktu, pri ktorom máte uložené IČO a krajinu Slovensko, zobrazí box slovensko.digital. Kliknutím na tlačidlo Synchronizovať si stiahnete aktuálne údaje o klientovi.

Slovensko Digital Podpora

V nasledujúcich aktualizáciách SORTIO sa budete môcť tešiť na automatickú synchronizáciu údajov, možnosť aktualizácie kontaktných údajov či širší záber informácií, ktoré budeme z platformy slovensko.digital čerpať.