03. máj 2016

Rozsah spolupráce s kontaktmi

Ak chcete vedieť, aké kontakty vám za posledné obdobie pribudli, môžete použiť praktický filter, ktorý vám umožní zoradiť kontakty podľa dátumu vytvorenia. 

Záznamy použité v kontakte