03. februára 2017

Rozšírené možnosti práce s označenými kontaktmi

Na označených kontaktoch môžete teraz hromadne zmeniť zodpovednú osobu a viditeľnosť. Stačí, ak v zozname kontaktov označíte kontakty a v menu Ďalšie akcie zvolíte požadovanú funkciu.

Práca s označenými kontaktmi