21. februára 2017

Úprava kontaktu priamo zo zoznamu

Kontakt môžete teraz upraviť aj bez toho, aby ste opúšťali zoznam kontaktov. Stačí, ak v zozname kontaktov pri vybranom kontakte kliknete na ikonu ... a vyberiete si požadovanú akciu. 

Upraviť kontakt zo zoznamu

Na výber máte možnosti:

  • Upraviť kontakt
  • Zmeniť osobu ktorá za kontakt zodpovedá
  • Nastaviť viditeľnosť kontaktu 
  • Zmeniť kontakt na firmu — túto možnosť máte len pri kontaktoch typu osoba
  • Zlúčiť kontakt — kontakt môžete zlúčiť s iným (duplicitným) kontaktom 
  • Vymazať kontakt