11. máj 2017

V projekte a obchode môžete ku kontaktom pridať ľubovolný typ kontaktu

Doposiaľ ste mohli do zoznamu kontaktov v obchode alebo projekte pridať len osoby. Odteraz môžete do zoznamu pridať nielen osoby, ale aj firmy a ďalšie typy kontaktov, ktoré používate.

Pridať ľubovolný kontakt k obchodu alebo projektu

Praktický tip

My v KREA používame hneď niekoľko typov kontaktov. Okrem tradičných Osôb a Firiem máme vytvorený aj typ kontaktu Dodávateľ. Tento typ používame pre prehľadnejšiu evidenciu všetkých dodávateľov a externistov, s ktorými spolupracujeme. Vďaka možnosti evidovať v obchodoch a projektoch aj iné typy kontaktov ako Osoby, môžeme odteraz pri každom obchode a projekte evidovať aj dodávateľov, s ktorými na nich pracujeme.