19. októbra 2016

Dobropisy

Každú vystavenú faktúru môžete dobropisovať kliknutím na tlačidlo Vystaviť dobropis prístupné v detaile každej faktúry. Po kliknutí na tlačidlo sa vytvorí dobropis, do ktorého sa doplnia všetky položky z faktúry. Ak nechcete dobropisovať všetky položky, môžete ich z dobropisu odstrániť. Dobropisy majú vlastnú číselnú radu, ktorú si môžete nastaviť v časti Nastavenia / Faktúry / Všeobecné.

Dobropisy

Dobropisy môžete používať v aplikácii online faktúry, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.