18. januára 2017

Import poznámok

Najnovší update prináša možnosť naimportovať poznámky, prípadne ich priradiť ku konkrétnym kontaktom, projektom a obchodm. Prečítajte si, ako pri importe postupovať.

CSV

Predtým, ako začnete importovať väčšie množstvo poznámok, odporúčame vám vyskúšať si import na nečisto, len s niekoľkými pár poznámkami.

V zozname poznámok si vyberte možnosť Import poznámok:

Import poznámok

Pripravte si importný súbor s poznámkami vo formáte CSV. Import súbor môže obsahovať tieto parametre:

  • Obsah poznámky — môže obsahovať čistý (plain) text alebo formátovaný (html) text
  • Typ poznámky — povolené typy sú document, meeting alebo phone_call. Ak zadáte neexistujúci typ, alebo pole ponecháte prázdne, použije sa typ document.
  • Dátum a čas udalosti — dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM, ktorý sa aplikuje sa na poznámky typu meeting alebo phone_call. U poznámok typu document sa tento údaj ignoruje.
  • Zúčastnené osoby, ktoré budú k poznámke naviazané — emailové adresy osôb oddelené čiarkou. Ak kontakt s danou emailovou adresou neexistuje, emailová adresa sa ignoruje.
  • Číslo projektu, ku ktorému bude poznámka naviazaná — poradové číslo projektu, ktoré je uvedené v jeho hlavičke. Ak používateľ, ktorý poznámku importuje, nemá prístup do daného projektu alebo projekt s týmto číslom neexistuje, toto pole sa ignoruje.
  • Číslo obchodu, ku ktorému bude poznámka naviazaná — poradové číslo obchodu, ktoré je uvedené v jeho hlavičke. Ak používateľ, ktorý poznámku importuje, nemá prístup do daného obchodu alebo obchod s týmto číslom neexistuje, toto pole sa ignoruje.
  • Viditeľnosť - emailové adresy používateľov ktorí môžu poznámku vidieť, oddelené čiarkou. Ak sa pole ponechá prázdne resp. používateľ so zadanou emailovou adresou neexistuje, poznámka bude viditeľná pre všetkých používateľov.

Potom, ako si import súbor pripravíte, kliknutím na tlačidlo Nahrať súbor vyberte CSV súbor, ktorý chcete naimportovať.

V nasledujúcom kroku si zvoľte znakovú sadu súboru a typ oddeľovača údajov. Ak sú údaje umiestnené v blokoch s úvodzovkami, vyberte typ úvodzoviek. 

Ak údaje správne nastavíte, mala by sa vám v náhľade zobraziť tabuľka, v ktorej bude každý stĺpec predstavovať samostatný importovaný údaj:

Import poznámok 2

Ak prvý riadok z importovaného súboru obsahuje hlavičku, zakliknite túto možnosť a prejdite na nasledujúci krok, v ktorom budete môcť namapovať importované údaje s poliami. 

Import poznámok 3

Potom, ako všetky údaje namapujete, kliknutím na tlačidlo Spustíte import. Ak ste všetko správne nastavili, mal by sa vám zobraziť finálny sumár so zoznamom poznámok, ktoré boli naimportované.

Funkciu import poznámok môžete využívať v aplikácii Zdieľané poznámky, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.