19. októbra 2016

Nastavenie emailových notifikácií pri faktúrach

Pri faktúrach si môžete zmeniť znenie notifikačných emailov, ktoré sa odosielajú pri vystavení alebo zmene stavu faktúr. Túto zmenu môžete urobiť v časti Nastavenia / Faktúry.

Emailové notifikácie faktúr

V záložke Notifikácie si môžete upraviť znenie emailov pre:

  • Vystavenú faktúru
  • Čiastočne uhradenú faktúru
  • Uhradenú faktúru
  • Vystavenú zálohovú faktúru
  • Uhradenú zálohovú faktúru
  • Vystavený dobropis
  • Uhradený dobropis
Nastavenie emailových notifikácií faktúr

Ak je pri faktúre uvedená emailová adresa, potom sa vám pri zmene stavov alebo úhrade faktúr zobrazí možnosť Poslať notifikáciu emailom.

Notifikácie môžete používať v aplikácii online faktúry, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.