28. februára 2017

Nastavenie viditeľnosti úloh

V úlohách pribudla možnosť nastavovať ich viditeľnosť v rovnakom rozsahu, ako je tomu u ostatných záznamov v SORTIO. Čo to pre vás znamená?

Oprávnenia pri úlohách

Ak úlohu pridávate pre seba, budete ju vidieť len vy. Pri takejto "privátnej" úlohe sa vám zobrazí ikona zámku.

Ak úlohu pridávate pre vášho kolegu, automaticky sa nastaví viditeľnosť úlohy pre vás (ako autora) a pre kolegu (ako osoby zodpovednej za vykonanie úlohy). Vy ako autor úlohy si tak budete môcť pozrieť všetky úlohy, ktoré ste kolegom zadali.

V prípade, ak úlohy vytvárate v rámci obchodu, k nastaveniam viditeľnosti úlohy sa automaticky pridá aj možnosť Všetci používatelia, ktorí môžu vidieť tento obchod. Toto nastavenie môžete v prípade potreby manuálne odstrániť — úlohu viac neuvidia všetci kolegovia, ktorí môžu vidieť obchod, ale len tí, ktorých explicitne vymenujete.

V prípade, ak úlohy vytvárate v rámci projektu, k nastaveniam viditeľnosti úlohy sa automaticky pridá aj možnosť Všetci používatelia, ktorí môžu vidieť tento projekt. Toto nastavenie môžete v prípade potreby manuálne odstrániť — úlohu viac neuvidia všetci kolegovia, ktorí môžu vidieť projekt, ale len tí, ktorých explicitne vymenujete.

Ak chcete, aby úlohu mohli vidieť všetci používatelia, môžete si v nastaveniach viditeľnosti zvoliť aj túto možnosť.

Túto funkciu môžete používať v aplikácii plánovač úloh, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.