30. januára 2017

Nastavenie zoznamu kontaktov

Najnovším vylepšením v SORTIO je možnosť prispôsobiť si zoznam kontaktov svojim potrebám. Predstavte si, že namiesto systémom predvolených údajov (meno, tagy, emaily, telefón a dátum poslednej aktivity) si môžete sami vybrať, aké údaje budete v zozname kontaktov zobrazovať. 

Nastavenie kontaktov

Ak si chcete v zozname kontaktov zobraziť vami vybrané údaje, postupujte nasledovne:

1. Zobrazte si Nastavenia a zo zoznamu vyberte nastavenia pre aplikáciu Kontakty.
2. Z menu si vyberte, či chcete upraviť zoznam Osôb alebo Firiem. Keďže pri osobách sa evidujú iné údaje ako pri firmách, môžete si nastaviť iné údaje pre zoznam osôb a iné pre zoznam firiem.

Nastavenie kontaktov

3. V dolnej časti stránky si kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vlastný zoznam resp. Pridať údaj vyberte údaje, ktoré chcete v zozname osôb zobrazovať. Okrem kontaktných údajov si môžete vybrať aj ďalšie parametre a systémové údaje (dátum poslednej aktivity, dátum vytvorenia záznamu a použité záznamy).

Pridať údaj

4. Potom, ako si pridáte všetky požadované údaje, môžete si váš upravený zoznam osôb alebo firiem zobraziť. V zozname budú odteraz namiesto systémom predvolených údajov zobrazené tie vaše.

Upravený zoznam kontaktov

Upozornenie: V zmiešanom zozname kontaktov (v tom, kde sú naraz zobrazené osoby aj firmy) sa budú aj naďalej zobrazovať systémom predvolené údaje. 

Túto funkciu môžete používať v aplikácii kontakty, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.