27. apríla 2017

Nové typy kontaktov

Potrebujete v SORTIO používať aj iné typy kontaktov, ako len Osoby a Firmy? Chcete pri každom type evidovať iné údaje a tagy? Nový, rozsiahly update, na ktorom sme pracovali posledný mesiac, vám to umožní.

Typy kontaktov

Doposiaľ ste mohli v SORTIO evidovať len kontakty typu Osoba a Firma. Teraz si však budete môcť vytvoriť aj ďalšie typy kontaktov špecifické pre váš biznis. 

Napríklad, typickí biznis klienti si môžu vytvoriť ďalšie typy ako napríklad Dodávateľ a Lead. Klienti v zdravotníctve si môžu vytvoriť ďalšie typy ako napríklad ŠAZ, LZZ, SVLZ, VAS a Lekáreň. Klienti pôsobiaci v cirkevnej oblasti si môžu vytvoriť typy ako napríklad Jednotlivec, Škola a Kostol.

Pozrime sa teda spolu na to, ako si ďalší typ kontaktu vytvoriť.

Vytvorte si nový typ kontaktu

V časti Nastavenia / Kontakty pribudla záložka Typy kontaktov, v ktorej sa nachádza zoznam všetkých vami používaných typov. V zozname sa štandardne nachádzajú dva typy kontaktov — Osoba a Firma. 

Typy kontaktov

Pre pridanie nového typu kliknite na tlačidlo Pridať nový typ a zadajte názov nového typu, napr. Lead. Ak chcete, aby bol nový typ kontaktu predvolený, označte možnosť Nastaviť tento typ kontaktu ako predvolený.

Pridať typ kontaktu

Nastavte si možnosti nového typu

Po pridaní nového typu pribudne v nastaveniach kontaktov záložka, v ktorej budete môcť nový typ dodatočne nastaviť. Pri každom type kontaktu môžete individuálne nastaviť:

  • Polia, ktoré budete pri tomto type kontaktu evidovať
  • Tagy, ktoré budete pri tomto type kontaktu používať
  • Zoznam kontaktov, ktorý sa bude pri tomto type kontaktu zobrazovať
Nový typ kontaktu

Polia

Kliknutím na Pridať skupinu si môžete vybrať skupinu volitených polí, ktorú chcete pri kontakte tohto typu evidovať. Môžete si vybrať zo systémových polí a vami vytvorených polí.

Spôsobom drag-n-drop môžete zmeniť poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie na karte kontaktu a vo formulári pre pridávanie a úpravu kontaktu. Takto si môžete pri každom type kontaktu zobraziť najpodstatnejšie informácie ako prvé.

Nastavenia Kontaktu Uchadzac

Ak pri kontaktoch evidujete veľké množstvo informácií a nechcete, aby bol formulár pre pridávanie kontaktu príliš preplnený, môžete menej podstatné informácie vo formulári skryť. Stačí, ak označíte možnosť Pri úprave zobraziť zbalené.

Tagy

Ak pri kontaktoch používate tagy, v tomto nastavení si môžete pridať tagy, ktoré budete pri tomto type kontaktu používať.

Nastavenia Tagov Uchadzac

Potom, ako tagy nastavíte, kliknutím na tlačidlo Uložiť ich okamžite aplikujete.

Zoznam kontaktov

Kliknutím na prepínač On/Off môžete zobraziť alebo skryť informácie, ktoré budete v zozname kontaktov tohto typu používať. Spôsobom drag-n-drop môžete zmeniť poradie, v akom sa budú informácie v zozname zobrazovať. 

Nastavenie zoznamu kontaktov

Potom, ako zoznam nastavíte, kliknutím na tlačidlo Uložiť ich okamžite aplikujete.

Túto funkciu môžete používať v aplikácii Kontakty, ktoré sú súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.