22. decembra 2016

Opakujúce sa úlohy

Určite ste sa stretli so situáciou, kedy ste potrebovali vytvoriť opakujúcu sa úlohu. Zatiaľ čo doposiaľ ste museli v SORTIO vytvoriť samostatnú úlohu pre každé opakovanie, odteraz je tomu inak — vďaka novej funkcii môžete teraz vytvoriť jednu opakujúcu sa úlohu.

Pravidelne opakované úlohy

Pri vytváraní úlohy si môžete zvoliť, či sa má úloha pri dokončení opätovne vytvoriť. Na výber máte z týchto frekvencií opakovania:

 • Každý deň
 • Každý týždeň
 • Každé dva týždne
 • Každý mesiac
 • Každé 3 mesiace
 • Každých 6 mesiacov
 • Každý rok

Potom, ako si zvolíte frekvenciu opakovania, môžete si nastaviť, kedy sa úloha vytvorí. Na výber máte z dvoch možností:

 • Vytvoriť od dátumu, kedy bola úloha dokončená
 • Vytvoriť od dátumu, kedy bola úloha pôvodne plánovaná

Príklad úlohy, ktorá sa vytvorí od dátumu kedy bola dokončená

Použijeme nasledovné nastavenie:

 • Úlohu je potrebné vybaviť 1. januára
 • Frekvencia opakovania je každý týždeň
 • Ďalšia úloha sa vytvorí od dátumu, kedy bola úloha dokončená

Pri tomto nastavení, ak úlohu označíme ako dokončenú až 3. januára, potom sa ďalšia úloha vytvorí až o 7 dní od dátumu, kedy bola úloha dokončená, tzn. 10. januára.

Príklad úlohy, ktorá sa vytvorí od dátumu kedy bola dokončená

Použijeme nasledovné nastavenie:

 • Úlohu je potrebné vybaviť 1. januára
 • Frekvencia opakovania je každý týždeň
 • Ďalšia úloha sa vytvorí od dátumu, kedy bola úloha plánovaná

Pri tomto nastavení, ak úlohu označíme ako dokončenú až 3. januára, potom sa ďalšia úloha vytvorí o 7 dní od dátumu, kedy bola úloha pôvodne plánovaná, tzn. 8. januára.

Túto funkciu môžete používať v aplikácii plánovač úloh, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.