27. marca 2017

Zobrazte si úlohy vo vašom kalendári vďaka podpore iCalendar

Úlohy zo SORTIO teraz môžete zobrazovať aj vo vašom obľúbenom kalendári — Apple Calendar, Mozilla Calendar, Outlook, Google alebo inom, ktorý podporuje formát iCalendar štandard. Ak chcete úlohy zobraziť vo vašom kalendári, postupujte podľa návodu v tomto článku.

Podpora iCalendar

1. Zobrazte si Kalendár alebo Plánovač úloh.

2. V spodnej časti obrazovky kliknite na odkaz Zobrazte si vaše úlohy v kalendári s podporou iCalendar (ICS).

3. V modálnom okne sa vám zobrazí adresa vášho kalendára, ktorú si skopírujte a pridajte do vášho kalendára. Každý kalendár môže mať iné nastavenia kalendára a frekvencie obnovovania, odporúčame vám preto naštudovať si možnosti nastavenia vášho kalendára.

Podpora iCalendar

Potom, ako odkaz pridáte do vášho kalendára, mali by sa vám začať zobrazovať úlohy zo SORTIO.

Pozor: Adresa vášho kalendára je určená výlučne pre vás. Používajte ju výlučne v službách a aplikáciách, ktorým dôverujete a nikomu ju neposkytujte. Ak máte pocit, že sa vaša adresa dostala do nesprávnych rúk, môžete ju deaktivovať a vytvoriť novú kliknutím na odkaz Vytvoriť novú adresu, ktorý sa nachádza na rovnakej obrazovke, ako je zobrazená  adresa vášho kalendára (viď. bod 3). 

Viac sa o podpore iCalendar dočítate na Wikipédii.

Túto funkciu môžete využívať v aplikácii Plánovač úloh, ktorá je súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.