28. februára 2017

Rýchly update

Potrebujete si rýchlo poznačiť dôležitý update týkajúci sa projektu, obchodu alebo kontaktu? Využite novú funkciu Rýchly update, prostredníctvom ktorej si v prehľade projektu poznačíte dôležitý míľnik alebo udalosť.

Rýchly update

Na rozdiel od štandardných poznámok, kedy sa vytvorí riadny dokument, pri rýchlom update sa vytvorí len zápis zobrazený v prehľade (resp. aktivite) projektu, obchodu alebo kontaktu. 

Zatiaľ čo poznámky môžete využívať na uloženie súvislejších textových informácií (s možnosťou nastaviť viditeľnosť pre konkrétnych členov vášho tímu), rýchly update slúži na rýchle zachytenie vzniknutého stavu, ktorý uvidia všetci.

Túto funkciu môžete používať v aplikáciách kontakty, obchody a projekty, ktoré sú súčasťou SORTIO — systému pre celú vašu firmu.