Evidencia pracovného času

Evidencia pracovného času

Sortio vám umožní jednoducho evidovať pracovný čas. Čas sa ukladá do prehľadných výkazov, z ktorých ľahko odhalíte prekročený čas.

Evidencia pracovného času v Sortio je rýchla.

Ak chcete zaznamenať čas, jednoducho stlačte tlačidlo Zaznamenať čas. Aby sme to zjednodušili, čas môžete evidovať aj z ľubovolnej úlohy v Sortio, kliknutím na ikonu “stopiek”.

Evidencia pracovného času

Sortio pre vás vytvára časové výkazy.

Nikto nemá rád prípravu časových výkazov, tak sme to v Sortio zjednodušili. Stačí, ak si zaznamenáte odpracovaný čas a projektové výkazy sa vytvoria automaticky. Keď vás o ne klient požiada, budete ich mať pripravené na stiahnutie.

Časové výkazy

Sortio vám umožní kontrolovať pracovný čas každého zamestnanca.

Ako CEO alebo pracovník s prístupom ku všetkým výkazom dokážete jednoducho skontrolovať produktivitu a pracovný čas zamestnanca. Môžete sa prepínať medzi detailným pohľadom a mesačným prehľadom rozdeleným podľa dní.

Pracovný čas zamestnanca