Projektový manažment

Projektový manažment

Sortio je ideálne na jednoduchý projektový manažment. Umožní vám sledovať projektovú komunikáciu, úlohy, poznámky, pracovný čas či faktúry. Všetko z jedného miesta.

Sortio je nástroj na každodenné projektové riadenie.

Sortio vám umožní riadiť interné aj klientské projekty. Je výborný na činnosti, ktoré riešite každý deň — komunikáciu, evidenciu poznámok, plánovanie úloh, evidenciu času a fakturáciu.

Projektové riadenie

Sortio uchová všetky projektové poznámky.

Projektové zadanie, špecifikácia, zmeny... odteraz v projekte uchováte všetky informácie pokope.

Projektové poznámky

Sortio zjednoduší plánovanie úloh.

Projektový manažment je predovšetkým o plánovaní. V Sortio na to môžete použiť prehľadný projektový kalendár alebo plánovač úloh.

Projektové plánovanie

Sortio vám dáva kontrolu nad projektami.

V Sortio máte pod kontrolou, kto bude vidieť vaše projekty. Každý projekt môže byť privátny (len pre vás), zdieľaný s niektorými z vašich kolegov, alebo prístupný pre všetkých vo vašej firme.

Projektový manažment

Sortio vám umožní dohliadať na váš tím.

Ako CEO alebo projektový manažér môžete dohliadať na projekty všetkých vašich kolegov.

Evidencia projektov