Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti

Sortio vám umožní evidovať obchodné príležitosti. Komunikujte, plánujte a evidujte informácie priamo v konkrétnom obchode v Sortio.

Sortio je jednoduché CRM pre tých, ktorí neobľubujú CRM.

Na trhu je množstvo CRM systémov, väčšinou sú však určené ako doplnkový nástroj k emailu, kalendáru, zoznamu kontaktov a poznámkovému bloku. Snahou Sortio je stať sa jediným nástrojom, ktorý bude obchodník potrebovať — so všetkými funkciami na jednom mieste.

Sortio zachytí všetko o každom obchode.

Sortio vám umožní zaznamenať každú interakciu súvisiacu s obchodnou príležitosťou — od emailov, cez stretnutia a telefonáty, až po úlohy a faktúry. Všetky obchodné aktivity máte v Sortio pokope, aby ste sa k nim vždy rýchlo dostali.

Evidovať obchodné aktivity

Sortio vám pomôže pripomenúť sa.

Potrebujete sa klientovi pripomenúť ohľadom ponuky? Dohodnúť obchodné stretnutie? Zavolať klientovi? Vytvorte si úlohu v obchode, a táto sa zobrazí aj vo vašom centrálnom kalendári.

Úlohy a obchodné príležitosti

Sortio vám dáva kontrolu nad obchodnými príležitosťami.

V Sortio máte kontrolu nad tým, kto vidí vaše obchody. Môžete ich nastaviť ako privátne, zdieľať s niektorými z vašich kolegov, alebo sprístupniť pre všetkých.

Prehľad obchodné príležitosti

Sortio vám ukáže, ako aktívni sú vaši obchodní zástupcovia.

Ako CEO alebo obchodný riaditeľ môžete kontrolovať aktivitu obchodných zástupcov. Použitím filtra si môžete zobraziť obchody konkrétneho obchodníka a informácie o každom jeho obchode.

Prehľad obchodné príležitosti