Pre médiá

Pre médiá

Materiály na tejto stránke môžete voľne používať v článkoch týkajúcich sa Sortio. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte nás.


Sortio logo a dizajn manuál

SORTIO je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o. s registračným číslom OZ 243238. Ak máte pochybnosti o jej použití, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.