Faktúry online

Faktúry online

Vystavovať faktúry online je v Sortio hračka. Sortio však toho zvládne viac. Vystaví za vás faktúru, pošle klientovi upomienku a hlavne udrží poriadok.

V Sortio vystavíte faktúry online rýchlo.

Sortio vám umožní vystavovať faktúry online, kdekoľvek ste. Pre zrýchlenie práce za vás doplní fakturačné údaje a našepká fakturované položky. Ak vystavujete podobnú faktúru pre toho istého klienta, môžete jedným klikom zduplikovať už existujúcu faktúru a upraviť ju podľa potreby.

Faktúry online rýchlo

V Sortio vystavíte faktúry aj v cudzom jazyku.

Ak fakturujete do zahraničia, faktúry online môžete vystavovať aj v cudzej mene a jazyku. Aktuálne podporované sú slovenčina, angličtina a čeština. Predvolený jazyk si môžete nastaviť pre každého klienta zvlášť, alebo si ho zvolíte pri vystavovaní konkrétnej faktúry.

Sortio vytvára pravidelné faktúry za vás.

Ak klientom opakovane fakturujete tie isté služby, Sortio to zvládne za vás. Vyberte klienta, nastavte frekvenciu fakturácie a pridajte fakturované položky. Od tohto momentu môžete zveriť fakturáciu Sortio — pravidelná faktúra sa vystaví a odošle klientovi automaticky.

Pravidelné faktúry

Sortio umožňuje evidovať úhrady na dva kliky.

Prijaté úhrady môžete evidovať na dva kliky. Ak klient uhradil zálohovú faktúru, automaticky sa vystaví faktúra - daňový doklad. Po prijatí úhrady navyše Sortio pošle klientovi ďakovný email, ktorý si môžete upraviť podľa potreby.

Sortio vám dovolí prijímať online platby.

Umožnite svojim klientom uhrádzať vami vystavené faktúry online — elektronickým prevodom alebo platobnou kartou. Aktuálne podporovaná je platobná brána TrustPay, vďaka ktorej je možná evidencia platby online.

Sortio vám sprístupní všetky faktúry online.

Vďaka praktickému filtru a full-textovému vyhľadávaniu budete mať faktúry ako na dlani, online.

Faktúry online

Sortio vám umožní exportovať faktúry.

Faktúry vystavené v Sortio môžete pohodlne exportovať do ekonomického systému Omega od KROS. Faktúry tak nemusíte opätovne vytvárať, ale ich do Omega všetky naraz naimportujete.

Sortio bude neplatičov naháňať za vás.

Klient mešká s úhradou? Žiaden problém! Na pár kliknutí mu pošlite upomienku. Prípadne si nastavte automatické upomienky, ktoré sa odošlú vždy, keď je faktúra istú dobu po splatnosti.

Evidencia úhrad a neplatičov

Sortio vám umožní vystaviť dobropis.

Každú faktúru môžete dvoma klikmi dobropisovať. Dobropisovať môžete celú faktúru, alebo len niektoré položky na nej.

Sortio vám umožní fakturovať online.

Faktúry môžete vystaviť kdekoľvek a kedykoľvek — online. Na počítači, tablete alebo mobile. Nemusíte inštalovať žiadny softvér a vystačíte si so svojím obľúbeným internetovým prehliadačom.

Sortio vám dovolí upraviť si vzhľad faktúr a emailov.

Aby boli faktúry a komunikácia týkajúca sa fakturácie v súlade s vašou firemnou identitou, môžete si na faktúry pridať vaše logo a upraviť znenie notifikačných emailov, ktoré sa klientom odosielajú.